Samen leren, samen vieren

'Ontdek wie je bent' op TOV! Dit doen we door samen te leren, samen te vieren en met elkaar te werken aan een goede kwaliteit in een veilige omgeving. We hechten veel waarde aan een open sfeer en goede relatie met ouders, kinderen en andere betrokkenen. Wij zijn een kleinschalige school waar kinderen gezien en gekend worden. We hebben de overtuiging dat elk kind geliefd is door God. Dit inspireert en motiveert ons om kwalitatief goed onderwijs te bieden waardoor ieder kind zijn talenten mag ontdekken en ontwikkelen. We werken met mooie methodes en materialen. Met LOGO 3000 wordt dagelijks woordenschat aangeboden. We zijn een Vreedzame school die voortdurend in ontwikkeling is. Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit 5 kernwaarden:

Vieren

Vieringen nemen een grote plaats in binnen ons onderwijs. Denk hierbij aan Christelijke feestdagen, maar ook aan verjaardagen en andere bijzondere momenten.

Kwaliteit

De rol van de leerkracht is belangrijk bij de ontwikkeling en het volgen van de leerlingen. We werken met doorgaande lijnen en met nieuwe methodes en materialen om de doelen te bereiken. Kwaliteitszorg heeft een duidelijke plaats in de jaarplanning.

Ontdekken

We hechten veel waarde aan groepsgebonden onderwijs. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen een zoekende, ontdekkende houding hebben die wordt gestimuleerd.

Openheid

Samen met ouders zoeken we naar het beste voor onze kinderen. Hierbij staat het gesprek centraal. Ouders en andere betrokkenen zijn van harte welkom. Dit is dagelijks zichtbaar in de groepen. Er zijn verschillende gespreksmomenten per jaar waarbij de leerling centraal staat.

Veiligheid

Veiligheid is is nodig om goed tot ontwikkeling te komen. We zijn een Vreedzame school. Met dit programma leren de kinderen hoe ze op een positieve manier met elkaar kunnen spelen en werken. In de school is rust en structuur. We geven onderwijs in vaste jaarklassen in een combinatiegroep. Door goede zorg voor de leerlingen, bieden we de kinderen een veilige plek om zich te ontwikkelen. Samen met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht. Onze kinderen worden voorbereid op hun toekomst in de de wereld. Wij willen graag samen oplopen met uw kind, zoekend naar het beste pad!