Ik ben een kleuter…..

Wat heb ik nodig?

  • beweging
  • afwisseling
  • avontuur en de wereld beleven met mijn hele lijf.

Laat mij spelen, daar leer ik van!
Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool, wat een mijlpaal!
U bent vast benieuwd wat onderwijs aan jonge kinderen op onze school inhoudt.

Dit leert uw kleuter:
Jullie kleuter zit in een gecombineerde groep 1/2 met kinderen van 4 tot 6 jaar. We zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Ze leren van en met elkaar, door interactie tijdens het spelen en in de kring.

Ze leren door ervaringen op te doen of uit te bouwen en dat bieden we aan door te werken aan de hand van thema’s.

Op deze manier brengen we het onderwerp dicht bij de kleuters en krijgt het betekenis. We zorgen voor een leeromgeving die uitnodigt om betrokken bezig te zijn, de kleuters aanspreekt, ze uitdaagt en nieuwsgierig maakt. Zo ontwikkelen ze vaardigheden die ze nodig hebben voor hun schoolloopbaan en leven.

Zelfstandigheid
Ja…uw kind kan ineens zichzelf aankleden en alleen naar de wc. Ze krijgen een jas of strikdiploma, want hoe knap is het als je iets zelf kan? Kleuters worden steeds zelfstandiger, we stimuleren dit op school. In de groep werken we met een dagindeling en plannen de kleuters op het digibord, zo leren ze al vroeg om keuzes te maken. Eerst in de hoek spelen of eerst een opdracht maken.

Sociaal/emotioneel
Wat is het ontzettend belangrijk om samen te zorgen dat iedereen zich prettig voelt. Dat we zorgdragen voor elkaar, maar ook voor onze omgeving en de spullen van de school. Zo doen we klusjes in de klas, we leren conflicten op te lossen en waarderen elkaar. Om een goed voorbeeld te hebben, want hoe doe je dit, gebruiken we handpoppen van aap en tijger. We werken in de groep met het programma van De Vreedzame School

Motoriek
Kleuters bewegen veel, heel veel in groep 1 en 2. Gymmen, buitenspelen, bewegingsliedjes in de kring, het is belangrijk voor ze. Ze leren om goed op de lijn te knippen, te vouwen en een potlood vast te houden.

Taal
Van voorlezen leer je taal. Er worden dan ook veel prentenboeken voorgelezen in de groep. We leren ook elke dag nieuwe woorden aan of oefenen met een spelletje de woorden die we al weten. Daar gebruiken we Logo 3000 voor. Elke dag is er een plaat te zien op het bord, met geluid en op een speelse manier leren ze deze woorden gebruiken.

We dagen ze uit lange zinnen te gebruiken en vertellen in de grote of kleine kring wat we allemaal hebben meegemaakt!

De letters worden in groep 1 en 2 aangeboden bij het thema waar we over werken. Dus bijvoorbeeld de letter B als we over de boerderij werken. Het moet wel betekenis hebben, daarom nemen we ook echt materiaal mee. Dat gaat in de letterkrat en soms herkennen de kleuters de letter van hun eigen naam. Dus ja, dan moet je natuurlijk ook even in de letterkrat zitten.

Rekenen
Tellen en vaak herhalen, daar leren ze van. Je kunt het niet vaak genoeg doen met kleuters. Met een liedje, met het uitdelen van materiaal, ga maar door. Ook rekenbegrippen zijn belangrijk, je wilt toch wel weten wie de grootste kleuter van de groep is, of wie de kleinste voeten. We leren getallen tot en met 20 benoemen. Ook kunnen we zien door de dag-/weekindeling hoe lang en vaak we nog naar school gaan. We spelen met de Knexx en Lego, zo leren we construeren en weten hoe iets in elkaar is gezet.

Zo werken we aan een brede ontwikkeling van uw kleuter
Om de kleuters zo goed mogelijk te begeleiden, is het belangrijk goed te signaleren en te observeren. Dit doen we over een langere periode regelmatig en nauwgezet. We registreren de mijlpalen en waar nog extra ondersteuning nodig is. Dit doen we met hulp van de ontwikkelingslijnen van Digikeuzebord. Het is voor ons belangrijk om samen met uw input het welbevinden van uw kleuter te waarborgen!

Tenslotte VVE
Basisschool TOV is ook een vve-basisschool. Op een vve-basisschool wordt in groep 1 en 2 meer tijd en aandacht aan taal besteed. Er wordt veel aan uw kind voorgelezen. De Leerkracht speelt samen met de kinderen. Ook leert uw kind om met andere kinderen te praten. Hoe meer uw kind zich open stelt, hoe beter het kind zich kan ontwikkelen. Basisschool TOV wil uw kind daarbij graag helpen.