Wij zijn TOV!

Onze school heet TOV, wat GOED betekent. Daarnaast ook mooi, gaaf, kostbaar, nuttig
en aangenaam. Woorden waarbij je je GOED voelt, oftewel TOV. Onze school wil elke
dag betekenis te geven aan deze naam in het licht van God, die volmaakt TOV is. Op basisschool TOV willen we met een rustige werkplek en een ruim schoolplein het verschil maken voor uw kind. Kwaliteit wordt zichtbaar door gepassioneerde leerkrachten in de klas en actuele methodes, maar ook in het ‘bewust’ zien van onze kinderen. We hebben oog voor elk kind en ondersteunen hen bij hun eigen, unieke ontwikkeling. Hierin vieren we de mooie momenten onderweg en de unieke eindbestemming.

We zijn een Vreedzame school en hebben wekelijks het gesprek rondom sociaal emotionele thema’s. Dit geeft een gevoel van veiligheid. We hechten veel waarde aan openheid en een goede relatie met onze kinderen, ouders en andere betrokkenen. Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit vijf kernwaarden:

Veiligheid, kwaliteit, ontwikkelen, openheid en vieren. 

Basisschool TOV… een GAVE school!