Onze identiteit

We zijn onderdeel van onderwijsgroep Gave. De grondslag van onze school en van de vier andere scholen (De Bron, Patrimoniumschool en Rehobothschool) die onder de Stichting Hervormde Scholen vallen, is de Bijbel als Gods Woord, zoals opgevat in de Drie Formulieren van Enigheid. In de praktijk gaat het erom dat leerkrachten het persoonlijk geloof handen en voeten geven.

Dit betekent in de schoolpraktijk

Geloof

Alle leerkrachten werken met de kinderen vanuit hun geloof in Jezus Christus.

Gebed

Elke schooldag wordt begonnen en geƫindigd met gebed.

Bijbelvertelling

Dagelijks wordt er uit de Bijbel verteld of een bijbelverwerking gemaakt.

Zingen

Elke dag zingen en luisteren we christelijke liederen.

Feestdagen

Samen vieren we de christelijke feesten zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Normen en waarden

Ons handelen vloeit voort uit ons geloof.