Onze school werkt structureel en planmatig aan welbevinden en plezier op school. 

Basisschool TOV heeft het vignet Gezonde School behaald en mag zich nu drie jaar lang Gezonde School noemen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

We werken op school aan het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl. Want werken aan gezondheid loont. Hiervoor zetten we de Gezonde School-aanpak in. Dit is een integrale aanpak waarmee gezondheid terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Een échte Gezonde School, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving. Met gezonde kinderen die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is. Onze school heeft speciale aandacht voor het thema welbevinden.

Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl/vignet.